Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü YÖK’te imzalandı

Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü YÖK’te imzalandı

Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen törenle “T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Törene Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile protokole taraf üniversitelerin rektörleri katıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsünün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile YÖK Başkanlığının müşterek çalışması ve tasarımıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu belirtti.

Strateji ve Bütçe Başkanı’nın başkanlığını yapacağı bir Danışma Kurulunun rehberliğinde çalışmalarını yürütecek olan Enstitünün tasarımının bazı ilkleri içerdiğini vurgulayan Özvar, “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca finansal olarak desteklenecek bu enstitüde toplumumuzun sosyal yapısı ve ileriye yönelik toplumsal eğilimleri, dünyadaki sosyal gelişmeler ve eğilimler ile ilgili yapılacak sosyal araştırmalar konusunda bir ilk olarak proje bazlı lisansüstü programlar açılacaktır. Ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin koordinasyonunda dört üniversitemiz bu enstitünün konsorsiyumunda yönlendirici olarak bulunacaklardır.” dedi.

Protokolde “İş Birliği Üniversiteleri” olarak tanımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin sosyal bilimler ile ilgili araştırma kapasitelerini Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsünün araştırmalarında ve çalışmalarında kullanacaklarını belirten Özvar, bu üniversitelerin gerekli gördükleri takdirde diğer üniversitelerin sosyal bilim insanı ve araştırmacılarından da katkı alabileceklerini kaydetti.

Özvar, Enstitünün, Kalkınma Planları, Cumhurbaşkanlığı Programları ve Orta Vadeli Programlar gibi üst politika belgelerinde yer alan stratejik öncelikler doğrultusunda, sosyal ve beşerî alanlarda lisansüstü eğitim yapmak ve araştırma projeleri yürütmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığının danışmanlığı, desteği ve araştırma sonuçlarını izlemesi suretiyle çalışmalarını gerçekleştireceğini anlattı.

Enstitünün öncelikli hedeflerini “toplumun mevcut yapısının ortaya konması, var olan sorun ve ihtiyaçların analitik olarak ortaya konulması, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve geleceğe dair projeksiyonların yapılması ile yenilik alanlarının tespit edilmesi” olarak sıralayan Özvar, enstitü çatısı altında yapılan çalışmaların, dünyadaki sosyal gelişme ve eğilimleri önceden tespit edip toplumsal uyum ve entegrasyonun bilimsel yöntemlerini geliştirmeye yönelik katkılar sağlayacağını ifade etti .

“ Sosyal çalışmaların niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır”

Son 20 yılda Türkiye’de ve dünyada şekillenen bilgi toplumu ve teknolojik gelişmelerin, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda büyük dönüşümleri beraberinde getirdiğine işaret eden Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde yaşanan toplumsal dönüşümlere yönelik yapılan çalışmaların, saha araştırmasına dayalı bilimsel veri ve bulgularla desteklenmesi fevkalade ehemmiyet arz etmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü, sosyal çalışmaların niteliğini artırmayı da amaçlamaktadır. Toplumsal meselelere yönelik sorun alanları, kurulan Enstitüde proje bazlı çalışılacak ve yürütülecek projeler kapsamında elde edilen veriler, sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlayacaktır. Böylelikle karar alıcılar için doğru politika önerilerinin hazırlanması ve ülke kaynaklarının daha verimli kullanılması da mümkün olabilecektir.”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK Başkanlığı ve ilgili üniversiteler tarafından oluşturulacak Danışma Kurulunun, ülkenin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu araştırmaların yürütülmesinde izleme, yönlendirme ve koordinasyon sağlayacağını anlatan Özvar, bu kurulun lisansüstü eğitim programlarının belirlenmesinde rehberlik de yapağını söyledi.

-Projelerin finansmanını Strateji ve Bütçe Başkanlığı karşılayacak-

Enstitünün önemli yeniliklerinden birinin de projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı finansmanıyla hayata geçirilmesi olduğunun altını çizen Özvar, projelerde enstitü bünyesindeki veya enstitü ile ilişkili araştırmacıların, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin rol alacağını kaydetti.

Enstitünün, ülkenin ve toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal ve beşerî alanlarda saha araştırmaları aracılığıyla veriler toplayacağını, bu verileri kullanarak lisansüstü tezlerin yazılmasını ve bu tezler üzerinden politika önerileri üretilmesini sağlayacağını vurgulayan Özvar şöyle konuştu:

“Bu enstitü vasıtasıyla farklı üniversitelerimizin sosyal ve beşerî alanlarda sahip oldukları birikim bir araya getirilerek verimli bir şekilde kullanabilmeleri sağlanacaktır. İmzalayacağımız bu protokolle sosyal ve beşerî alanlara yönelik veriye dayalı araştırma anlayışını öne çıkaran karar destek mekanizmaları, politika yapıcıların kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmelerini mümkün kılacaktır. Enstitü bünyesinde yürütülecek çalışmalar sayesinde bir taraftan Türkiye’nin mevcut sosyal yapısı ve dinamikleri ortaya çıkarılırken, diğer taraftan dünyadaki toplumsal gelişme ve eğilimler ile küresel dinamikleri de izleme imkanına kavuşmuş olacağız.”

Özvar, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in de konuşma yaptığı törende, konuşmaların ardından protokole imza atıldı.

Protokolü Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran imzaladı.

28.03.2023 (Haber Merkezi)